Gnista är e SE JCH Flotägårds David u J Kärråsens Patrice. Patrice var med på SM 2009 där hon kom 5 med 1+1+3 rå hon har flera trippelettor . Gnista är en mycket bra jakt hund, har drevtider runt 2 tim.