Haddebos Fille är en mycket bra jakthund och han har ett flertonigt skall och ett mycket bra drevsätt, han är  e J Skarpnosens Derby u SUCH SJCH Vättervindens Cajsa